search

ALEŠ KACIN, SLOVENIJA/SLOVENIA


ALEŠ KACIN, SLOVENIJA/SLOVENIA

Aleš Kacin: Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF (Guardia alla Frontiera) na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske - Alpski zid/The conceptual design of modern use and the presentation of GAF (Gaurdia alla Frontiera) military posts - Alpine Wall, Medvedje Brdo, Lanevše, foto/photo Aleš Kacin
Aleš Kacin, foto/photo Katja Jemec

Aleš Kacin: Idejna zasnova sodobne rabe in predstavitve vojašnic GAF (Guardia alla Frontiera) na stičišču Gorenjske, Primorske in Notranjske - Alpski zid/The conceptual design of modern use and the presentation of GAF (Gaurdia alla Frontiera) military posts - Alpine Wall, Medvedje Brdo, Lanevše, foto/photo Aleš Kacin
Aleš Kacin, foto/photo Katja Jemec

search